Budúcnosť zdravotníctva

RRP a slovenské zdravotníctvo

RRP je na prvom mieste (a s výrazným nádskokom) plán zelený, potom digitálny a až o ďalšie priečky sa bijú zdravotníctvo, sociálna sféra a ďalšie. S trochou nadsázky by som napísal, že Komisia nám dá peniaze hlavne na to, čo chce ona a podmieni ich reformami, ktoré chceme my. RRP jednoducho nie je schopný poskytnúť zdroje v zdravotníctve tam, kde ich najviac treba. Preto sa nedá čakať, že RRP bude zázračným prútikom, ktorý niečo zásadné v slovenskom zdravotníctve zmení.

Skôr sa obávam opačného efektu – slovenskí realizátori sa budú snažiť akékoľvek reformné snahy navrhnúť tak, aby v prvom rade pasovali do predstáv Komisie, nie slovenskej reality. Nakoniec, nie je to tak, že ohlásený odklad akýchkoľvek reforiem do decembra 2021 je v skutočnosti skôr z dôvodu vyťaženosti analytickej sily Ministerstva kvôli tvorbe plánu obnovy, než kvôli pandémii?

Na uskutočnenie komplexných a logicky pospájaných reforiem musí v prvom rade existovať jasná predstava, na akých princípoch má celý sektor zdravotníctva fungovať. To tu naposledy bolo za ministra Zajaca. Ten predstavil víziu, v ktorej štát hrá úlohu kormidelníka-regulátora a o pacienta súťažia kvalitou aj kvantitou konkurujúce si poisťovne a poskytovatelia. Môžete s ňou nesúhlasiť, ale bola to jasná pevne ukotvená predstava, od ktorej sa odvíjal každý zákon, každá reforma.

Akú predstavu má súčasné ministerstvo? Ja neviem, ale viem, že RRF mi to neprezradí. Nakoniec, samotné otázky Európskej komisie jasne ukazujú, že vnútornú logiku navrhovaných patrení si musíme nájsť doma sami.

Zdravotnícke noviny, 11.2.2021