Nikto vám nepostaví toľko nemocníc, koľko vám my sľúbime

V oblasti stavania nových nemocníc tejto vláde nemožno uprieť smelé ambície. Martin, Bystrica, Ružinov, Prešov a detské Rázsochy. Smelé vzhľadom k tomu, že

 

Spotrebiteľská revolúcia v zdravotníctve – správa z podujatia

V pondelok 27.5. zorganizoval INESS pri príležitosti návštevy Michaela F. Cannona v Bratislave diskusné podujatie Spotrebiteľská revolúcia v zdravotníctve. Nemusíme príliš opakovať tisíc

 

Kde sa robila najlepšia zdravotnícka veda v roku 2023?

Časopis Nature každý rok zverejňuje rebríčky výkonnosti v oblasti vedeckých publikácií podľa Nature Index. Tento index meria výskyt autorov a inštitúcií v článkoch

Kniha Dedičstvo koronakrízy

INESS spojil 10 autorov zo Slovenska a Česka, aby poskytli svoj pohľad na zaujímavé ekonomické a spoločenské aspekty krízy spojenej s pandémiou koronavírusu.

V knihe Dedičsto koronakrízy sa napríklad dozviete, ako:

  • zlepšiť proces schvaľovania liekov,
  • krotiť domýšľavých expertov,
  • lepšie nakupovať vakcíny,
  • vytvárať paralelné spoločenstvá,
  • pracovať cez internet,
  • využívať trh a podnikateľov v boji s vírusom, alebo
  • nezneužívať centrálnu banku.

Inovatívne lieky - právne a etické otázky

“Niečo” musí rozhodnúť o tom, ako budú tieto zdroje rozdelené. Aký kus koláča pôjde na onkologických pacientov a aký na cystickú fibrózu?

Aké zdravotníctvo očakávajú Slováci?

Aj verejné zdravotníctvo by malo pracovať s prioritami. Čo by malo byť jednoznačne zadarmo a naopak, za čo si je slovenský pacient-poistenec-spotrebiteľ ochotný priplatiť?

Nikto vám nepostaví toľko nemocníc, koľko vám my sľúbime

V oblasti stavania nových nemocníc tejto vláde nemožno uprieť smelé ambície. Martin, Bystrica, Ružinov, Prešov a detské Rázsochy. Smelé vzhľadom k tomu, že

Kde sa robila najlepšia zdravotnícka veda v roku 2023?

Časopis Nature každý rok zverejňuje rebríčky výkonnosti v oblasti vedeckých publikácií podľa Nature Index. Tento index meria výskyt autorov a inštitúcií v článkoch

Keď sa zdravotná starostlivosť predáva ako teplé rožky

Spojte do vety slová „USA“ a „zdravotná starostlivosť“ a hneď vám tma priskočí aj slovíčko „drahá“. Extrémna nákladovosť je hlavným a

Škálovanie zdravotníctva

Po storočí skúseností s pásovou výrobou si dnes vieme predstaviť zvyšovanie priemyselnej výroby vcelku hmatateľne. Avšak v prípade služieb, kde si

Chaos plánovaného zdravotníctva

Proponenti pevného politi… pardon „odborného“ riadenia zdravotníctva často argumentujú, že zdravotníctvo nemožno ponechať „trhovému chaosu“. Kto to kedy videl, aby

Viac peňazí áno, viac odvodov nie

Priznám sa, pád takého tabu som nečakal. Vlády menili všetky možné dane, ale sadzby zdravotného odvodu sa 20 rokov nikto

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz skúma uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu  v podmienkach slovenskej ekonomiky od januára 2006.

Stránka Zdravotná politika sa špecializuje na komentáre, analýzy, publikácie a mediálne vyjadrenia INESS k zdravotníckej politike.

Partneri