Rekordy a pády

Zhrnutie roka 2019 z pohľadu zdravotníctva sa asi nedá začať inak, ako stratifikáciou. Veď aj v čase písania tohto textu je úplne čerstvé, už neviem koľké, odsunutie stratifikácie. Tentokrát aj s „ponukou demisie“ ministerky. Poďme rýchlo na to, nech ostane priestor aj…

Viac vody

Návrh rozpočtu na rok 2020 prináša asi len jeden ako-tak prekvapujúci moment. Štát zaplatí za dôchodcov, deti a ostatné neaktívne osoby  viac do zdravotných poisťovní. V minulom rozpočte plánoval v roku 2020 len 790 mil. eur, teraz toto číslo prisolil o slušných 352 mil.…

Vyjadrenie pre +7 dní – rozpočet

Martin Vlachynský pre časopis Plus 7 dní komentoval rozpočet pre zdravotnictvo na rok 2019: „Rekordné výdavky zdravotníctva sa tak spoliehajú na rekordný rast príjmov zo zdravotných odvodov pracujúcich,“uvádza vo svojej analýze Martin Valchynský z ekonomického inštitútu INESS. Takto predpovedaný rozpočet…

Vyjadrenie pre HN o rozpočte 2019

INESS sa vyjadril pre Hospodárske noviny k téme rozpočtu 2019. Problém však podľa analytika INESS Martina Vlachynského nie je ani tak v nedostatku peňazí ako takých. „V sektore existuje množstvo plytvania a neefektivít. Prehustená sieť nemocníc, nízka deľba práce, nadpriemerný počet dní strávených na…