Peniaze v zdravotníctvePublikácie

Nová publikácia o inovatívnych úhradách liekov

Existujú nové a účinné lieky, o ktorých ľudia vedia a chcú ich, avšak nachádzanie zdrojov na ich úhradu sa stáva čoraz náročnejším. Relevantnou sa tak stáva diskusia o nových spôsoboch platby za tieto nové lieky. V hradení liekov a terapií sa postupne objavujú nové teoretické prístupy, ktoré sa postupne prenášajú aj do praxe.

Nová publikácia Inovatívne lieky potrebujú inovatívne financovanie z dielne INESS predstavuje inovatívne spôsoby úhrad liekov – ale aj problémy, spojené s týmito konceptami.

Technologický pokrok nám priniesol mnoho dobrého, vrátane liekov na liečbu čoraz väčšieho počtu chorôb. Mnoho z týchto nových liekov však prichádza s vysokou cenovkou, ktorá predstavuje výraznú záťaž či už pre rozpočet jednotlivca, alebo štátu. V kombinácii so starnutím populácie a zvyšovaním požiadaviek pacientov vytvárajú inovatívne lieky potrebu prísť s novými spôsobmi platieb.

Tradičný “supermarektový” model platby za lieky sa v mnohých prípadoch ukazuje ako nedostatočný. V texte Inovatívne lieky potrebujú inovatívne financovanie predstavujeme niekoľko inovatívnych prístupov k uhrádzaniu nákladov na lieky. Okrem postupne sa šíriacich Managed Entry Agreements sú to aj paradigmaticky nové modely – splátkové (amortizačné) modely, All you can treat („Netflix“) model, bounty (odmeňovací) model, crowdsourcing, či „beyond the pill“ prístup.

Všetky tieto prístupy si už zažili svoju premiéru v reálnom svete, no na široké uplatnenie čelia viacerým prekážkam. Okrem technologických výziev spojených s dátami a metodológiou posudzovania hodnoty, ktorú liek prináša, ide aj o politickú vôľu prijímať rozhodnutia, ktoré možno nebudú populárne z krátkodobého hľadiska, avšak sú nevyhnutné pre dlhodobú udržateľnosť liekovej politiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *