Budúcnosť zdravotníctva

Motivovaný ako Japonec

Za posledný rok ste si pravdepodobne aspoň raz merali telesnú teplotu. Ale koľkokrát ste si za poslednú dekádu zmerali hladinu cukru v krvi? Cholesterol? Tlak? Nemyslím na preventívnej prehliadke u všeobecného lekára, ale sám doma, len tak informatívne.

V preddôchodkovom veku to robí málokto. Pritom žijeme v dobe kraľovania chronických chorôb, kde tieto informácie hrajú väčšiu rolu, ako telesná teplota zvýšená väčšinou banálnou infekciou. Tak, ako dnes ľudia systematicky premýšľajú nad svojim vzdelaním, kariérou, či osobnými financiami, mali by sa z rovnakých dôvodov zamýšľať nad dlhodobým manažmentom svojho zdravia.

Na prvom mieste v tom musí asistovať zdravotný systém. Nanešťastie, v systémoch verejného zdravotného poistenia väčšinou absentujú akékoľvek zabudované motivácie k zmene správania. Napriek tomu je po takýchto motiváciách na trhu dopyt. Dopyt, na ktorý trh odpovedá. Vidíme boom „wearables“, elektronických zariadení ktoré pomáhajú v monitorovaní denného života ich nositeľov, čo väčšinou obnáša aj systematické meranie telesných funkcií.

Bude trvať pravdepodobne roky, ak nie dekády, kým príde odozva verejného sektora na tento zdroj cenných informácií. No inde už odozvu majú. Prvé lastovičky sa objavujú u zamestnávateľov – nie síce na Slovensku, ale v krajine vychádzajúceho Slnka, technológií a chronického prepracovania. Zamestnanci viacerých japonských korporácií sú motivovaní nosiť inteligentné náramky. Niektorí potom usporadúvajú súťaže medzi oddeleniami v nachodených krokoch, iní na základe výsledkov poskytujú zamestnancom zdravotné poradenstvo. Iná spoločnosť zase zamestnancom zaplatí za to, že nemajú žiadne nadčasy. Samozrejmosťou začínajú byť vychytávky ako napríklad standing desk, ale tam to nekončí.  Korporácia Itoki napríklad na dlážky nechala nakresliť značky, ktoré zamestnancov nabádajú k dlhším krokom a na steny zase značky, podľa ktorých môžu robiť jednoduchý strečing. Takéto kroky majú nielen praktický, ale aj psychologický efekt, keď pomáhajú prekonať trápny pocit zo strečovania pred kolegami. Tokijská Fujikura to skúša s hrazdami v kanceláriách. Daiwa Securities zase zaviedli systém bodového odmeňovania za zmeny životného štýlu, pričom body možno vymeniť za darčeky.

Tak ako sa ľudia naučili umývať si ruky, časom sa naučia kontrolovať si tlak, či predchádzať cukrovke. Nastavenie zdravotného systému tento proces môže výrazne urýchliť. Skôr než daň z cukru, alebo iné „rýchle“ riešenia pomôže  komplexná zmena motivácií v poistnom systéme.