Moderné a úspešné zdravotníctvo

Bolo by odvážne očakávať, že reformný dokument z dielne vlády bude revolučné dielo, ktoré prinesie prekvapivé a odvážne reformy. Na to nebol čas, priestor a asi moc ani ľudia, keďže minister do rezortu nenastúpil s koncepciou reformy a hlavná analytická jednotka sa pred časom prakticky rozpadla. No výsledok je aj pri realistických očakávaniach nemastný, neslaný.

Moderné a úspešné zdravotníctvo

Ciele sú zadefinované pekne na desatinky, ale úprimne – ako veľmi dokáže vláda behom nasledujúcich 4 rokov ovplyvniť očakávanú dĺžku života pri narodení? O viac ako pätinu znížiť úmrtnosť odvrátiteľnú prevenciou?

No dobre, budiž. Aj hokejisti nastupujú do každého zápasu s tým, že ho vyhrajú. V úvode nastupuje zdĺhavý výpočet problémov, ktorý všetci poznáme naspamäť z revízie výdavkov, alebo aj zo života. Niektoré sú jasné, niektoré menej. Čo napríklad znamená, že „poistný systém je neefektívne regulovaný“? Paradoxne, práve s touto fooskulou prichádza asi najzásadnejší záväzok dokumentu a síce definícia nároku pacienta. Snáď sa tohto yetiho konečne podarí odfotiť.

Dokumentom sa tiahne jeden zásadný problém. Má predstavu o problémoch, ale menej o nástrojoch ich riešenia. Zmena mixu ambulantných špecializácií? Zmena odmeňovania všeobecných? Optimalizácia nemocníc? Ako, ako, ako? Nákupcami zdravotnej starostlivosti sú poisťovne, ktoré dohadujú zároveň ceny. Ministerstvo má na tento proces dosah len cez minimálnu sieť, ktorá však miesto optimalizácie slúžila v minulosti k presnému opaku – zabetónovávaniu neefektívnych poskytovateľov v systéme.

Napísal by som ja lepší plán? Neviem, možno áno, ale hlavne by som nikomu nesľuboval zásadné zmeny v horizonte 4 rokov. Ja som hlboko skeptický ohľadom celej európskej hurá akcie okolo reformno-záchranného plánu. Vychádza z naivnej predstavy, že spravím analýzku, zadefinujem si ciele, vytvorím armádu poradných, rezortných, nadrezortných a neviem akých skupín a komisii, miniem miliardy a výsledok sa dostaví.

Nedostaví. Úspech vyviera zo zdravého, stabilného prostredia, nie z plánov. Z prostredia, kde sú jasné a dodržiavané pravidlá, fungujúce spätné väzby, orientácia na výkon. To v zdravotníctve nie je, zdravotníctvo je byrokraticky riadený organizmus plný mocenských hier, populizmu a emócií. Ako ukazujú aktuálne udalosti, len tak odtiaľ nezmiznú. 

Zdravotnícke noviny, 15.10.2020