Podujatia

INESS na Healthcare roundtable

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v utorok 2. apríla zorganizovalo podujatie pre pozvaných hostí v hoteli Carlton. Témou bolo fungovanie holandského zdravotného systému, ktorého princípy, ale aj efektívnosť sú v mnohých ohľadoch unikátne.

Nosnou časťou boli prednášky dvoch holandských expertov, rozsiahly priestor bol však aj pre otázky a komentáre zhruba 25 účastníkov. Za INESS sa podujatia zúčastnil analytik Martin Vlachynský.