Fungovanie zdravotníctva

Efektívna poisťovňa

Diskusia o navýšení kapitálu VšZP sa úctyhodne rozkošatila všetkými smermi. Mňa ale najviac zaujal moment, keď sa začalo hovoriť o efektívnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Zdá sa totiž, že ani premiér, ani minister zdravotníctva nerozumejú (alebo nechcú rozumieť), čo je hlavnou úlohou zdravotnej poisťovne v slovenskom systéme.

Efektívna poisťovňa

Ako argument zaznelo, že VšZP dáva viac na jedného poistenca, dáva viac na lieky, alebo že nedostáva rovnaký podiel platieb, aký by jej prislúchal podľa podielu na nakúpenej zdravotnej starostlivosti. Ale veď to je predsa definícia neefektívnosti! Úlohou zdravotnej poisťovne nie je platiť čo najviac, každému poskytovateľovi koľko si povie a za čo si povie. Jej úloha je nakupovať zdravotnú starostlivosť čo najvýhodnejšie a tým v slovenskom zdravotníctve udržiavať rovnováhu medzi príjmami a výdavkami. Zdravotná poisťovňa má nakupovať toľko zdravotnej starostlivosti, aby bol splnený zákon (minimálna sieť, kategorizované lieky) a zároveň aby im poistenec neutiekol ku konkurencii. Musí za to zaplatiť takú sumu, aby ju poskytovatelia neodmietli, ale aby ani nezbankrotovala. Najefektívnejšia poisťovňa je tá, ktorí má spokojných poistencov, dostatok poskytovateľov a najzdravšie financie.

Ktorá poisťovňa to teda je? Presne nevieme, lebo nemáme zadefinovaný nárok, nemáme oficiálne čakacie doby, nemáme žiadne oficiálne ukazovatele kvality. Ale máme silný ukazovateľ – presuny poistencov. A tie hovoria dosť jasne. Poistencovi je jedno, koľko ktorá poisťovňa míňa v prepočte na poistenca, pretože to môžu byť peniaze masérovi, či tetke, ktoré jeho nijak neovplyvnia.

Som plne za to, aby bol na Slovensku čo najpresnejšie definovaný nárok, aby boli zverejňované spoločné ukazovatele kvality, alebo čakacie doby. Lenže nie je náhoda, že nič také na oficiálnych miestach za 15 rokov nevzniklo. Miesto otázky jednej štátnej poisťovne by potom možno viac rezonovala otázka, načo vlastne štátna poisťovňa existuje.

Trend, 41/2020