Budúcnosť zdravotníctva

Umelí Inteligentní doktori

Z pohľadu starostlivosti o zdravie je život mierne nespravodlivý – najlepšie sa o seba často vedia postarať ľudia, ktorí to potrebujú najmenej.

Mladí ľudia sa so zdravotnými problémami spravidla nielen vysporiadavajú lepšie než starší, ale sa s takýmito problémami aj menej často stretávajú. Navyše, starším ľuďom často s ich problémami nemá kto pomôcť, keďže s príchodom dôchodkového veku stúpa pravdepodobnosť, že človek žije sám. Pomocnú ruku si však ľudstvo podáva samo, ako býva v posledných rokoch zvykom, prostredníctvom technológií. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti si totiž začínajú brať na paškál vývojári mobilných aplikácií.

Dva „zlepšováky“ vo forme aplikácií v roku 2021 predstavila spoločnosť Apple. Prvá z nich sa v duchu hesla „prevencia je lepšia ako liečba“ zameriava na problém, ktorý je banálny pre väčšinu populácie, ale závažný pre starších ľudí – pády. Pre starších ľudí majú pády zväčša vážnejšie následky, ktoré neraz vedú k (dočasnej) závislosti na cudzej pomoci. V USA sú pády dokonca hlavnou príčinou zranení a úmrtí seniorov a každoročne vytvárajú miliardové náklady v zdravotnom systéme. Nová funkcia spoločnosti Apple prostredníctvom monitorovania ukazovateľov ako rýchlosť chôdze, dĺžka krokov a čas, počas ktorého sú obe nohy na zemi, monitoruje stabilitu chôdze. Stačí, aby mal používateľ mobil v oblasti pásu (teda napríklad vo vrecku) a o zvyšok sa postará umelá inteligencia, ktorá na základe zozbieraných dát určí, či je stabilita chôdze „OK“, „nízka“, alebo „veľmi nízka.“ Aplikácia potom užívateľa o súčasnom stave informuje prostredníctvom notifikácie.

Druhou novou funkciou, s ktorou spoločnosť Apple prišla, je zdieľanie užívateľských zdravotných údajov s inými ľuďmi. K údajom ako je napríklad pulz a tlak tak môže mať prístup aj ďalšia osoba (resp. až 5 osôb) okrem samotného užívateľa. V prípade, že aplikácie na základe zozbieraných dát určí, že zdravotný stav užívateľa sa zmenil, pošle vybranej osobe upozornenie. Tá potom môže rýchlejšie zasiahnuť alebo prísť na pomoc. Takéto zdieľanie informácií môže predstavovať výrazné zefektívnenie zdravotnej starostlivosti pre starších ľudí, ktorí sa rozhodnú zdieľať svoje údaje s ich deťmi, prípadne opatrovateľmi. Ak žijete v USA, môžete svoje aplikáciou zozbierané zdravotné údaje dokonca zdieľať s vybranými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Zatiaľ čo vyššie spomenuté funkcie sú určené predovšetkým pre jednotlivcov (starších ľudí a ich opatrovateľov), aplikáciu Tucuvi aktívne využívajú aj inštitúcie. Túto aplikáciu v súčasnosti používa viacero nemocníc v Španielsku a Portugalsku na monitorovanie rôznych chorôb u svojich pacientov, napríklad chronických srdcových problémov, rakoviny a problémov s dýchacími cestami.

Doktor v aplikácií nastaví individuálny monitorovací protokol pre konkrétnych pacientov. Umelá inteligencia aplikácie následne komunikuje s pacientami (prostredníctvom hovorov a četových konverzácií) podľa pripravených protokolov a v reálnom čase konverzácie analyzuje. Otázky sa môžu týkať napríklad prípadných príznakov chorôb, ale aj všeobecného zdravotného stavu pacientov. Získané informácie potom posiela klinickému tímu, ktorý v prípade potreby zakročí. Takýto systém prináša početné benefity. Pacienti používajúci aplikáciu menej často navštevujú zdravotné strediská, znižujú počet nepotrebných telefónnych konzultácií, zvyšujú rýchlosť zdravotníckych zásahov (a teda aj pravdepodobnosť ich úspechu) a v neposlednom rade predchádzajú stresu z presunu do nemocnice.

Všetky tieto aplikácie samozrejme môžu pomôcť aj iným vekovým kategóriám. V prípade starších ľudí je však ich potenciál najočividnejší. Používanie aplikácií spojených so zdravotnou starostlivosťou je totiž medzi staršími ľuďmi stále veľmi málo rozšírené. Podľa nedávneho prieskumu Michiganskej univerzity takúto aplikáciu niekedy vo svojom živote použilo 56% ľudí vo veku od 50 do 80 rokov. Avšak len 28% starších ľudí používalo aspoň jednu aplikáciu spojenú so zdravotnou starostlivosťou v dobe, keď bol prieskum uskutočnený. Napriek prvým lastovičkám progresu tak stále ostáva značný priestor na zlepšenie situácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *