Prečo sú vybývané kúpele, nemocnice a železnice

Známy secesný hotel Rónai, neskôr Royal, neskôr Slovan, je dnes zakonzervovanou ruinou v centre Piešťan.

Za socializmu bol kompletne „vybývaný“, ako mnohé iné budovy, ktoré socializmus buď znárodnil, alebo aj sám postavil.

Socializmus nepadol na tom, že nedokázal postaviť, ale že nedokázal udržať. Tento problém sa opakuje aj dnes pri hmotnom kapitále v správe štátu. Mosty, nemocnice, koľaje, letiská… Sme neraz svedkami paradoxných situácií, keď na jednom konci koľajníc sa robia bombastické investície do zrýchlenia za stovky miliónov eur a na druhom konci vlaky spomaľujú na 30-tku, aby sa nevykoľajili. Keď sa plánujú nové nemocnice, zatiaľ čo v existujúcich nemá kto vymeniť žiarovku na WC.

e to bežný prípad aj eurofondových projektov. Strihajú sa pásky, bežia reklamy, no po skončení projektového financovania výsledok rýchlo speje k úpadku. Niekedy neprežije ani len webová stránka s hostingom za 2 eurá mesačne. Bohužiaľ, Plán obnovy má potenciál byť novým grandióznym cvičením v spaľovaní vzácneho kapitálu na projektoch, pre ktoré životaschopnosť nebude prioritou.

Každý poriadny kapitalista vie, že nie je zázrak postaviť, ale objaviť obchodný model, ktorý projekt dlhodobo udrží pri živote. To škaredé slovo (škaredšie je už len anglický „biznismodel“) znamená, že môj projekt dlhodobo produkuje zdroje ako na samotnú prevádzku, tak aj na kapitálové odpisy. Na jeho nastavenie potrebujem podnikateľský kumšt, kvalitné finančné riadenie, dlhodobú víziu, či schopnosť zbierať spätnú väzbu z trhu a priebežne inovovať.

Kvalitný biznismodel sa však nedá strčiť do predvolebného videa. Prestrihávanie pásky na novej budove však áno. Preto sú verejné inštitúcie tragickými investormi a ich projekty končia skôr alebo neskôr vybývané. Preto sa vždy otrasiem, keď počujem, že ten alebo onen sektor je príliš významný a musí byť v rukách štátu.

Dajú sa trhové podmienky pre verejné projekty aspoň nasimulovať? Čiastočne. „Projekt“ (predstavte si napríklad štátnu nemocnicu, alebo plniacu stanicu vodíkových vlakov) musí spĺňať niekoľko atribútov. Čo najväčšiu nezávislosť od politikov, teda právne oddelenie majetku a riadenia (napríklad inkorporáciou v s.r.o. alebo a.s., ideálne s viacerými akcionármi), kvalitné finančné riadenie (nezávisle auditované podvojné účtovníctvo) s dlhodobým plánom, stanovené merateľné ciele (KPI), či zdroje mimo úvodného vlastného imania získavané výhradne na trhu (komerčný úver, vstup partnera).

Že dosiahnuť niečo takéto je veľmi ťažké? No áno, veď to je pointa! Robiť veci dobre je ťažké a neustále vám pri tom niekto pozerá na prsty. No je to jediná cesta, ako dlhodobo prežiť a neskončiť „vybývaný“.

blog SME, 11.11.2021