Nové INT – Dáta v globálnom zdravotníctve

Slovo „dáta“ sa stalo akousi magickou formulkou. V skutočnosti sa však za týmto pojmom skrýva obrovské množstvo komplexných procesov a metodologických rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú nielen to, aké informácie máme k dispozícii, ale aj ich konkrétnu formu a možnosti ich ďalšieho využitia.

Zdravotníctvo v tomto smere nie je výnimkou – dokonca možno tvrdiť, že úloha dát v tejto oblasti je jednou z najviac diskutovaných. Zároveň sa však oblasť zdravotníctva potýka v súvislosti s dátami so špecifickými výzvami. Tento text stručne popisuje rolu dát v globálnom zdravotníctve, hlavné výzvy, ktoré v tejto sfére existujú, a v neposlednom rade aj praktiky, ktoré majú potenciál viesť k zlepšeniu situácie s dátami.

V publikácii INESS na tému – Dáta v globálnom zdravotníctve prinášame stručné zhrnutie odpovedí na globálnu otázku: „Kde vznikajú problémy s dátami v zdravotníctve?“ a „Ako tieto problémy zlepšiť?“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.