Budúcnosť zdravotníctva

Najväčším otáznikom sú štátne nemocnice

V programovom vyhlásení vlády je cítiť, že je záujem zvyšovať vplyv štátu. Stále pritom kontroluje viac ako polovicu poistencov a zhruba 80 % lôžkového fondu v nemocniciach, či už priamo, alebo cez samosprávu. Na jednej strane vláda tvrdí, že pravidlá musia platiť pre všetky subjekty rovnako, ale existuje isté preferovanie štátnych nemocníc, pokiaľ ide o investície z verejných zdrojov, pracovné ponuky pre medikov prednostne zo štátnych nemocníc. V časti o zladení pracovného a osobného života zdravotníkov je vidieť, že vláda sa k štátnym nemocniciam správa ako k ekonomicky nesvojprávnym subjektom. Vláda si berie na svoje plecia, ako má nemocnica otvárať materské školy, čo by mal riešiť dobrý manažment nemocnice.

Namiesto bezplatného objednania na jednotnom čísle by bola lepšia otvorená platforma, do ktorej by sa pripájali jestvujúce objednávacie systémy.

Obrovská výzva je definícia štandardnej zdravotnej starostlivosti, čo sa za posledných 15 rokov nikomu nepodarilo. Najdôležitejšie je, aby politici našli odvahu a dokázali nakresliť hranicu, čo je solidárna zdravotná starostlivosť zahŕňajúca náročné výkony a čo si má pacient riešiť z vlastnej peňaženky.
Zrušenie doplatkov za lieky pre deti, dôchodcov a pre ZŤP ľudí nie je šťastné riešenie. Súčasné limity sú pomerne štedré. Bude to mať negatívny efekt a zvýši sa plytvanie liekmi. Súhlasím s tým, že mzdy sestier treba zvýšiť. Môj odhad je, že takéto opatrenie by malo dosah nad 100 miliónov eur ročne, čo je vysoká suma. K tomu vláda avizuje motivačné príplatky pre zdravotníkov nad rámec koeficientu, čo považujem za nerealizovateľné.

Vláda chce zjednodušiť otváranie ambulancií, vytvoriť motivačné bonusy a dotácie. Miešajú sa tu kompetencie vlády, VÚC a zdravotných poisťovní. Vôbec nevidno snahu vyčistiť kompetenčný chaos v zdravotníctve. Nielen táto, ale aj všetky minulé vlády mali pocit, že musia všetko riadiť od toaletného papiera cez riadenie ambulancií až po vymedzovanie, kedy by mal aký lekár slúžiť.

Výstavbu nových nemocníc Rázsochy v Bratislave a Martine, rekonštrukciu nemocníc v Banskej Bystrici a Košiciach plus dve nové regionálne nemocnice počas tohto volebného obdobia považujem za značne nerealistický bod. Mnohé výdavky nereflektujú na realitu, ktorá nastane vo verejných financiách, kde bude treba výrazne hľadať úspory v zdravotníctve.

Vláda vypracuje analýzu spotreby zdravotnej starostlivosti a navrhne zreformovať nemocničnú sieť. V PVV sa vyslovene nehlási k stratifikácii. Namieste sú otázky, či sa to ide robiť odznova a koľko rokov to bude zase trvať.

V reforme zdravotného poistenia má ísť o sledovanie a vyhodnocovanie jasne pomenovaných a merateľných cieľov. Som za, ale je tu otázka: Čo sa stane, ak toto nedosiahne VšZP? Ak budú kritériá nastavené realisticky, obávam sa, že ako prvá bude mať problém práve štátna VšZP.

Zavedieme hodnotenie merateľných cieľov a zároveň znemožníme poberať odmenu za dosiahnutie týchto cieľov. Motivácie dosahovať tieto ciele sa zásadným spôsobom znížia. Najlepší spôsob, ako regulovať zisk, je stanoviť cieľ tak, aby z toho mal prospech pacient.

Zdravotnícke noviny, 7.5.2020