Financovanie zdravotníctva – je peňazí veľa alebo málo?

Martin Vlachynský sa pre Zdravotnícke noviny vyjadril k regionálnym rozdielom a financovaniu zdravotníctva. 28. 02. 2019.

Celý článok vyšiel 28. 02. 2019 v tlači.