Čo dokáže konkurencia medzi poisťovňami

Čoraz častejšie sa stretávam s tým, že marketingové posolstvo je komunikované formou dlhšieho článku v printových, či online médiách. Osobne sa mi tento prístup páči oveľa viac než blikajúce obrázky a heslá. Napríklad v čase vrcholiacich prestupov medzi zdravotnými poisťovňami (termín je do konca…